اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

محمود ملکی دشتی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

لیسانس برق

جواد مصدق زاده

رئیس هیأت مدیره

لیسانس برق - قدرت

مسعود قیومی

نایب رئیس هیأت مدیره

لیسانس برق قدرت

قربانعلی حیدری

عضو هیأت مدیره

لیسانس برق - مخابرات

امیر فولادی نژاد

عضو هیأت مدیره

لیسانس برق - قدرت

New Doc 2019-06-18 14.51.14_2 (2).jpg

آقای محمود ملکی دشتی

سوابق كاري :

·        

·         مدیرعامل شرکت اختربرق وعضو هیأت مدیره شرکت اختر برق اصفهان

  31204-mosadegh zadeh.jpg

آقای جواد مصدق زاده 

سوابق كاري :

·         کارشناس مسئول حفاظت وکنترل شرکت اختر برق اصفهان

·         مدیر امور پروژه های شرکت اختر برق اصفهان

·         معاونت فنی ومهندسی شرکت اختربرق اصفهان

·         رئیس هیئت مدیره شرکت اختر برق اصفهان

  31210-esmaeilian.jpg

آقای ابراهيم اسماعيليان

سوابق کاري:

·         كارشناس حفاظت و كنترل معاونت بهره برداري برق اصفهان

·         مدير دفتر فني و برنامه ريزي شركت اختر برق اصفهان

·         مدیر عامل شرکت اختربرق اصفهان

·         نائب رئیس هيئت مديره شرکت اختر برق اصفهان

31205-heidari.jpg

آقای قربانعلی حیدری

سوابق كاري :

·         کارشناس ابزاردقیق نیروگاه هسا

·         کارشناس تله متری و کامپیوتر سازمان توسعه برق ایران

·         کارشناس تله متری و کامپیوتر شرکت برق منطقه ای اصفهان

·         مدیر امور تله متری وکامپیوتر شرکت اختربرق اصفهان

·         عضو هیئت مدیره و مدیر امور رولیاژ شرکت اختربرق اصفهان

31275-s.barati.jpg

آقای صادق براتی

سوابق كاري :

·         کارشناس تعمیر ونگهداری پستها شرکت اختربرق اصفهان

·         رئیس قسمت ترانس شرکت اختربرق اصفهان

·         عضو هیئت مدیره و مدیر امور تعمیرات شرکت اختربرق اصفهانکلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت اختر برق اصفهان می باشد.