خدمات مهندسی دفتر فنی

1.تجزیه و تحلیل و ارائه گزارشات حوادث و قطعی ها در پست های انتقال و وفوق توزیع شبکه برق و پستهای خصوصی  توسط نرم افزار های Digsilent - Emtp -   Matlab   -  ATP-  PSCad – Etap

و ارائه راهکار جهت کاهش حوادث و قطعی های شبکه و حوادث پر تکرار و همچنین ارائه راهکار جهت تکرار نشدن حوادث با عوامل انسانی و در نتیجه کاهش آمار قطعی و حوادث

2.آموزش و برنامه ریزی در زمینه اصول حفاظت و کنترل و حفاظت و رله و تجهیزات پست ( کلید ، ترانس و ... ) و ستینگ و کوردینه کردن رله ها و اتوماسیون و DCS و نرم افزار های عمومی و تخصصی

3.تست رله ها و شبیه سازی حوادث واقعی از طریق تزریق شکل موج فالت های واقعی به رله ها و تست توسط دستگاه آمیکرون و فرجا و اسورکر و ...... در نتیجه پیدا کردن و اصلاح عیوب رله های حفاظتی

4.تحقیق و بررسی  بر روی منطق و لاجیک فانکشن های SOTF ، PSB ، VT Fail رله ها با برندهای معتبر و همچنین مطالعه و بررسی حفاظت Arc Protection       

5.انجام برنامه ریزی اجرای عملیات پیشگیرانه تعمیرات و نگهداری تجهیزات و خطوط پستها (PM)   و هماهنگی با کلیه امورهای اجرایی و همچنین هماهنگی با واحد برنامه ریزی دیسپاچینگ و مسئولین پستها جهت اخذ مجوزهای خاموشی به موقع

6.برنامه ریزی جهت انجام کارتهای کتبی مربوط به رفع عیوب تجهیزات برای کلیه امورهای اجرایی

7.دریافت گزارشات عیوب اضطراری مربوط به شبکه انتقال نیرو و برنامه ریزی جهت اعزام به موقع گروههای اجرایی جهت رفع عیوب

8.تهیه گزارشات ماهیانه تعمیرات و نگهداری شامل اجرای عملیات پیشگیرانه – رفع اشکالات کارتهای تعمیراتی – رفع اشکالات اضطراری تجهیزات

9. خدمان انفورماتیک شامل : پشتیبانی و نگهداری نرم افزار ، سخت افزار و شبکه

[$NG_SITE_COUNTER$]:3180
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت اختر برق اصفهان می باشد.