سیستم تست فشار قوی ترانسفورماتورهای قدرت HV

دستگاه تست فشار قوی سیار ترانسفورماتورهای قدرت ( با استفاده از ایده مبدل فرکانسی الکترونیک قدرت)

با توانائی انجام تست های :

1.تست ولتاژ القائی Induced voltage test))

2.تست تلفات بی باری (No –Load less test)

3.تست تلفات اتصال کوتاه (load less test)

4.تست تپ چنجرهای زیر بار (Test on on – load  tap – changers)

نقش و اهمیت این تست :

تست ها و اندازه گیری ها با ولتاژ سینوس فشارقوی نقش حیاتی در تضمین سلامت و کیفیت تراسفورماتورها قدرت دارند .

به طور معمول این تست ها در قالب تست های روتین یا نوعی بعد ازنصب ، تعمیرات همچنین برای تشخیص عیوب ترانسفورماتورهای قدرت انجام می شود .

تست ولتاژ القائی

این تست برای اثبات استقامت الکتریکی هر ترمینال خط و سیم پیچ های وصل شده از آن نسبت به زمین یا سایر سیم پیچها می باشد ؛ همچنین این تست استقامت الکتریکی بین فازها و در طول سیم پیچ های مورد آزمایش (عایق بندی حلقه به حلقه ) را اثبات می نماید .

تست تلفات اتصال کوتاه

این تست جهت اثبات انطباق  طراحی سیم پیچ با ساخت آن استفاده می شود .

تست تپ چنجرهای زیر بار

این تست جهت کنترل عملکرد صحیح تپ چنجرهای زیر بار انجام می شود.

تست تلفات و جریان بی باری

این تلفات توسط تولید کننده گارانتی می شود و انطباق با آنها توسط انجام تست و ثبات میشود

مرجع این تست ها عبارتند از :

1.اشکالات سیستم معمول دیزل ـ ژنراتور (M/G) جهت استفاده در شرکت HVAD

2.افزایش در سیستم دیزل ـ ژنراتور دارای محدودیت های زیادی است در صورتی که مطابق استاندارد فرکانس باید جهت سیم پیچ های عایق یکنواخت حداقل تا میزان دو برابر افزایش یابد.

3.ژنراتور های سنکرون در بارهای خازنی دچار مشکل خود تحریکی شده و ولتاژ آن بدون کنترل زیاد می شود نگهداری ، حمل  و نقل و بهره برداری از دیزل ـ ژنراتورها در مقایسه با سیستم جدید مشکلات بیشتری به همراه دارد.

4.مزایای استفاده از سیستم جدید با ایده بهره مندی از مبدل فرکانس الکتریک ـ قدرت

5.نگهداری ، کنترل  و انجام تست به صورت ساده و قطع سریع ولتاژ در حوادث احتمالی

6.فرکانس قابل تنظیم از 0 HZ تا 200 HZ

7.قابلیت افزایش ولتاژ تست از طریق تحریک سیم پیچ LN تراسنفورماتورتحت تست با استفاده از ترانس واسط

8.شکل هرج سینوسی ولتاژ تست با5%  THD<

9.جبران توان راکتیو مورد نیاز تست با استفاده از تغییر فرکانس

10.معرفی تست های نوین جهت ترانسفورماتورهای قدرت که شرکت اختر برق اصفهان قادر به انجام آنها می باشد.

[$NG_SITE_COUNTER$]:3351
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت اختر برق اصفهان می باشد.