خدمات مهندسی مخابرات و تله متری

1.مشاوره،طراحی و نظارت انواع شبکه های مخابراتی و انفورماتیکی

2.طراحی ، نصب و راه اندازی ، نگهداری و تعمیرات تجهیزات فیبر نوری(Active & Passive)

3.طراحی ، نصب و راه اندازی ، نگهداری و تعمیرات تجهیزات رادیویی (Mobile & Wlan Radio & Microwave)

4.طراحی ، نصب و راه اندازی ، نگهداری و تعمیرات تجهیزات مراکز تلفن دیجیتال و آنالوگ

5.طراحی ، نصب و راه اندازی ، نگهداری و تعمیرات تجهیزات PLC آنالوگ و دیجیتال

6.توسعه و بهینه سازی انواع شبکه های مخابراتی و انفورماتیکی

1125