برگزاری تور یک روزه کویر ورزنه
تور کویر ورزنه با حضور جمعی از همکاران با هدف تقویت روحیه شادابی و نشاط در بین همکاران در مورخ30/10/1395 برگزار گردید.

تور کویر ورزنه با حضور جمعی از همکاران با هدف تقویت روحیه شادابی و نشاط در بین همکاران در مورخ30/10/1395  برگزار گردید. این تور از ساعت 6 شروع و در ساعت 18 به پایان رسید. اگر از قسمت شرق اصفهان همگام و همراه با    زاینده رود حرکت کنیم به آخرین نقطه شهری و نگینی سرسبز در حاشیه کویر مرکزی ایران یعنی شهر ورزنه می رسیم. کویر ورزنه در دسترس ترین کویر به شهر اصفهان است که فاصله این ماسه زار تا اصفهان110کیلومتر و در 40کیلومتری روستای قهی که در همین مسیر است، واقع گردیده است.

  مکان های بازدیدشده در این تور به شرح زیر بوده است:

بازدید از تپه های شنی:

مساحت این تپه ها ۴۰  کیلومتر مربع  و ارتفاع بعضی از آنها به حدود ۵۰ متر میرسد که در نوع خود در ایران کم نظیر میباشد. این منطقه که یکی از مناطق نمونه گردشگری استان به شمار می رود یکی از جاذبه های گردشگری پر طرفدار محسوب میشود چرا که در حاشیه سرسبز زاینده رود و در استان سرسبز و پهناور اصفهان واقع شده است.

بازدید از گاوچاه:

اولین و تنها گاوچاه احیاشده در ایران پس از گذشت 50 سال در شهرورزنه می باشد، در این گاوچاه چگونگی آبیاری زمین های زراعی در گذشته را به تصویر در آورده است.

 بازدید از آسیاب شتر:

آسیاب های حیوانی آسیاب هایی بودند که با نیروی حیوان چرخ  ودنده آن به حرکت درمی آمد از قبیل گاو، قاطر، شتر والاغ. از آنجا که حیوان دور یک محور در مسیری دایره وار می چرخید بیشتر سازه آسیاب ها به شکل گرد بنا می شدند که سقف گنبدی بر روی آن اجرا می شد.

var.JPG

var2.JPG

var1.JPG

1140