نوآوری ها

Akhtar Bargh Esfahan Company

دستگاه تست فشار قوی سیار ترانسفورماتورهای قدرت

با استفاده از ایده مبدل فرکانسی الکترونیک قدرت با توانایی انجام:

  • تست ولتاژ القایی (Induced Voltage Test)

  • تست تلفات بی باری (No-Load Loss Test)

مزایای استفاده از سیستم جدید با ایده بهره مندی از مبدل فرکانس الکتریک-قدرت:
  • نگهداری، کنترل و انجام تست به صورت ساده و قطع سریع ولتاژ در حوادث احتمالی

  • فرکانس قابل تنظیم از 0Hz تا 300Hz

  • شکل موج سینوسی ولتاژ تست با THD<5%

  • جبران توان راکتیو مورد نیاز تست با استفاده از تغییر فرکانس

 

آزمایشگاه DCS

شرکت اختر برق اصفهان با توجه به ورود پست های DCS به شبکه برق اصفهان و با توجه به جدید بودن این تکنولوژی، در جهت توسعه دانش پرسنل خود و ایجاد آمادگی لازم برای فعالیت های تعمیر و نگهداری و در مرحله بعدی طراحی پست های DCS اقدام به ایجاد آزمایشگاه DCS نموده است.

 

ساخت دستگاه تست کنتور برقگیر

جهت تست شمارنده برقگیرهای نوع Tridelta، ASEA، Meiden و EMP در کلیه پست های انتقال و فوق توزیع.