نشانی

اصفهان، ابتدای اتوبان ذوب آهن، بلوار شفق، بلوار نیروگاه، ساختمان معاونت بهره برداری برق منطقه ای اصفهان

کد پستی

81786-15651

شماره تماس

37882050 و 37882040-031

نمابر

031-37882060

رایانامه

info@akhtarco.ir