خدمات مهندسی امور پروژه ها

Akhtar Bargh Esfahan Company
  • اجرای پروژه های انتقال و فوق توزیع بصورت کلید در دست (EPC) شامل طراحی، تامین کالا، نصب و راه اندازی کلیه تجهیزات

  • طراحی، خرید، نصب، تست و راه اندازی سیستم اینترفیس

  • طراحی، ساخت و انجام کلیه عملیات ساختمانی پست ها، خطوط انتقال و فوق توزیع

  • طراحی مهندسی پست های فشار قوی در حوزه LV و HV

  • بهینه سازی پست های انتقال و فوق توزیع در محیط برقدار

  • ساخت و مونتاژ تابلوهای برق

  • ساخت، حمل، تست و راه اندازی پست های سیار فشار قوی