خدمات مهندسی خطوط انتقال و فوق توزیع

Akhtar Bargh Esfahan Company
 • اجرای خطوط هوایی انتقال شامل اجرای فوندانسیون، نصب دکل و سیم کشی تا سطح ولتاژ 400KV

 • اجرای خطوط کابلی تا سطح ولتاژ 63KV شامل کابل کشی، نصب سرکابل و مفصل به همراه تست های لازم

 • انجام بازدیدهای صعودی از دکل های خطوط انتقال و فوق توزیع در حالت خط گرم

 • انجام تعمیرات الکتریکی خطوط در مجاورت خطوط برقدار در خطوط دو مداره

 • اجرای کابل کشی هوایی OPGW روی خطوط انتقال به صورت سرد و گرم

 • جایگزینی هادی های قدیمی با هادی های جدید پر ظرفیت تا سطح ولتاژ 230KV

 • طراحی، نصب، اجرا و تست شبکه های ارتینگ ایستگاه ها و دکل های فشار قوی خطوط

 • عیب یابی و تست انواع کابل های فشار قوی

 • بهینه سازی خطوط شامل رنگ آمیزی گالوانیزه دکلهل، اصلاح فوندانسیون ها، سرویس و شستشوی مقره های آلوده و نصب خار ضد پرنده

 • تعمیرات و نگهداری خطوط ایستگاه های فشار قوی

 • تعمیرات و نگهداری خطوط انتقال و فوق توزیع

 
برخی خدمات خاص شرکت اختر برق اصفهان در زمینه خطوط:
 • بازدید صعودی خطوط انتقال و فوق توزیع در حالت برقداری تا سطح ولتاژ 400KV

 • شبیه سازی کامپیوتری با نرم افزار، جهت ارزیابی دقیق شبکه زمین ایستگاه ها

 • عیب یابی کابل های فشار قوی صنایع و پست های انتقال و فوق توزیع و شبکه های کابلی تا سطح ولتاژ 63KV بصورت نقطه ای و دقیق با دستگاه

 • اندازه گیری مقاومت اهمی و امپدانس موجی دکل ها با دستگاه ارت تستر جهت تشخیص کارایی شبکه ارت و سیستم زمین