خدمات مهندسی مخابرات و تله متری

Akhtar Bargh Esfahan Company
  • طراحی، نصب، راه اندازی و نگهداری شبکه سوییچ تلفنی دیجیتال و آنالوگ

  • طراحی، نصب، راه اندازی و نگهداری انواع شبکه های بی سیم دیجیتال و آنالوگ

  • طراحی، نصب، راه اندازی و نگهداری تجهیزات فیبر نوری شامل تجهیزات اکتیو و پسیو (SDH و PDH)

  • طراحی، نصب، راه اندازی و نگهداری تجهیزات PLC پست های انتقال و فوق توزیع

  • طراحی و اجرای شبکه های کامپیوتری در تمام سطوح

  • نگهداری و تست نرم افزار و سخت افزار مراکز دیسپاچینگ

  • نگهداری و تست سیستم های SCADA پست های انتقال و فوق توزیع

  • ساخت بردهای RTU شامل بردهای A,SOE، K,TADC، TS-ISO، PIWSOE، PIWC

  • طراحی، اجرا، تست و نگهداری سیستم اینترفیس RTU پست های انتقال و فوق توزیع