قدردانی مدیر تکنولوژی و توسعه شرکت فولاد سفید دشت از شرکت پویا نیرو سپاهان و گروه اختر برق

تقدیر و تشکر مهندس علی بابایی، مدیریت محترم تکنولوژی و توسعه شرکت فولاد سفید دشت استان چهار محال و بختیاری از شرکت اختر برق اصفهان و شرکت پویا نیرو سپاهان بابت برقداری کلیدخانه و پست SMP.

ادامه خواندنقدردانی مدیر تکنولوژی و توسعه شرکت فولاد سفید دشت از شرکت پویا نیرو سپاهان و گروه اختر برق