قدردانی مدیر تکنولوژی و توسعه شرکت فولاد سفید دشت از شرکت پویا نیرو سپاهان و گروه اختر برق

تقدیر و تشکر مهندس علی بابایی، مدیریت محترم تکنولوژی و توسعه شرکت فولاد سفید دشت استان چهار محال و بختیاری از شرکت پویا نیرو سپاهان و گروه اختر برق جهت تست و برقداری کلیدخانه 33KV و ترانس های پست SMP.
قدردانی شرکت فولاد سفید دشت

دیدگاهتان را بنویسید