قدردانی معاونت هماهنگی تولید شرکت توانیر از شرکت اختر برق اصفهان

قدردانی و تبریک مهندس پیشاهنگ، معاونت محترم هماهنگی تولید شرکت توانیر از شرکت اختر برق اصفهان جهت انتخاب این مجموعه بعنوان شرکت برتر در اولین دوره ممیزی شرکت های تعمیراتی.
قدردانی معاونت هماهنگی شرکت توانیر

دیدگاهتان را بنویسید