اخبار و اطلاعیه های شرکت اختر برق اصفهان

گواهی حسن انجام کار شرکت مبدل توان نقش جهان

آزمایشگاه روغن ترانسفورماتور شرکت مبدل توان نقش جهان، تنها آزمایشگاه بعد از آزمایشگاه پژوهشکده نیرو می باشد که خدمات تست و آنالیز ترکیبات گوگردی و مخرب روغن (DBDS) را در سطح کشور ارائه می دهد.

ادامه خواندنگواهی حسن انجام کار شرکت مبدل توان نقش جهان

قدردانی مدیر تکنولوژی و توسعه شرکت فولاد سفید دشت از شرکت پویا نیرو سپاهان و گروه اختر برق

تقدیر و تشکر مهندس علی بابایی، مدیر تکنولوژی و توسعه شرکت فولاد سفید دشت استان چهار محال و بختیاری از شرکت اختر برق اصفهان و شرکت پویا نیرو سپاهان بابت برقداری کلیدخانه و پست SMP.

ادامه خواندنقدردانی مدیر تکنولوژی و توسعه شرکت فولاد سفید دشت از شرکت پویا نیرو سپاهان و گروه اختر برق

بازدید مدیران برق استان قزوین از امکانات و توانایی های شرکت اختر برق اصفهان

بازدید مهندس کاوه دیلمی، مدیر امور انتقال و مهندس پرویزی، مدیر دفتر فنی نیروی برق استان قزوین از امکانات و توانایی های شرکت اختر برق اصفهان.

ادامه خواندنبازدید مدیران برق استان قزوین از امکانات و توانایی های شرکت اختر برق اصفهان