گواهی حسن انجام کار شرکت مبدل توان نقش جهان

آزمایشگاه روغن ترانسفورماتور شرکت مبدل توان نقش جهان، تنها آزمایشگاه بعد از آزمایشگاه پژوهشکده نیرو می باشد که خدمات تست و آنالیز ترکیبات گوگردی و مخرب روغن (DBDS) را در سطح کشور ارائه می دهد.

ادامه خواندنگواهی حسن انجام کار شرکت مبدل توان نقش جهان

قدردانی مدیر تکنولوژی و توسعه شرکت فولاد سفید دشت از شرکت پویا نیرو سپاهان و گروه اختر برق

تقدیر و تشکر مهندس علی بابایی، مدیر تکنولوژی و توسعه شرکت فولاد سفید دشت استان چهار محال و بختیاری از شرکت اختر برق اصفهان و شرکت پویا نیرو سپاهان بابت برقداری کلیدخانه و پست SMP.

ادامه خواندنقدردانی مدیر تکنولوژی و توسعه شرکت فولاد سفید دشت از شرکت پویا نیرو سپاهان و گروه اختر برق

بازدید مدیران برق استان قزوین از امکانات و توانایی های شرکت اختر برق اصفهان

بازدید مهندس کاوه دیلمی، مدیر امور انتقال و مهندس پرویزی، مدیر دفتر فنی نیروی برق استان قزوین از امکانات و توانایی های شرکت اختر برق اصفهان.

ادامه خواندنبازدید مدیران برق استان قزوین از امکانات و توانایی های شرکت اختر برق اصفهان