بازدید مدیران برق استان قزوین از امکانات و توانایی های شرکت اختر برق اصفهان

بازدید مهندس کاوه دیلمی، مدیریت محترم امور انتقال و مهندس پرویزی، مدیریت محترم دفتر فنی نیروی برق استان قزوین از امکانات و توانایی های شرکت اختر برق اصفهان.
بازدید مدیران برق استان قزوین

دیدگاهتان را بنویسید