قدردانی کارخانه فولاد سپید فراب کویر از شرکت اختر برق اصفهان

قدردانی مجتمع تولیدی فولاد سپید فراب کویر از شرکت اختر برق اصفهان.
قدردانی کارخانه فولاد سپید فراب کویر

دیدگاهتان را بنویسید